Specialisto patarimai tėvams ir pedagogams
Patarimai tėvams Patarimai pedagogams


Ką daryti pedagogui, įtarus, kad mokinys vartoja narkotikus

Mokytojai turi būti iš anksto pasirengę galimiems narkotikų vartojimo atvejams.
JIE TURĖTŲ:
1. Sužinoti, kur galima gauti pagalbą narkotikus vartojantiems moksleiviams. Informaciją gali suteikti mokyklos psichologas, medicinos sesuo, pedagoginė-psichologinė tarnyba, policijos pareigūnas, psichikos sveikatos centre dirbantys priklausomybių psichiatrai ar psichologai. Informacijos galima, ieškoti ir kitose įstaigose, kuriose dirba psichiatrai, psichologai ir kiti specialistai. Būtina sužinoti, kur yra artimiausia narkotikus vartojantiems paaugliams skirta specializuota įstaiga.
2. Su mokyklos administracija ir mokyklos taryba aptarti veiksmų planą, kaip elgtis įtarus, kad mokinys gali vartoti narkotikus arba jis yra pastebėtas apsvaigęs nuo narkotikų.


REKOMENDUOJAMI VEIKSMAI GALI BŪTI:
1. Mokytojas, įtaręs, kad mokinys gali vartoti narkotikus, turėtų:
a) Apie savo įtarimus informuoti tėvus ar vaiką globojančius asmenis, nes jie yra atsakingi už vaiko auklėjimą ir gali imtis efektyvių veiksmų, siekiant patikrinti šiuos įtarimus bei užkirsti kelią tolesniam narkotikų vartojimui.
b) Suteikti tėvams informaciją, kur galima gauti pagalbą (iš mokyklos psichologo, pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje, psichikos sveikatos centre, specializuotoje įstaigoje ar kitur). Suteikiant tokią informaciją, svarbu tiksliai pateikti telefonus ir adresus.
c) Susitarti su tėvais, kokių veiksmų jis gali imtis, kad padėtų, nes mokytojas gali nuolatos informuoti tėvus, kaip jų vaikas elgiasi mokykloje: pranešti, jei jis neatėjo į pamokas, pastebėtas apsvaigęs ir kita.
d) Jei tėvai dėl įvairių priežasčių nėra linkę bendradarbiauti ir imtis atsakomybės už vaiko priežiūrą, mokytojas turėtų kreiptis į mokyklos tarybą, kad suderintų su ja tolesnius savo veiksmus.


2. Mokytojas, įtaręs, kad mokinys yra apsvaigęs nuo narkotikų, turėtų:
a) Pranešti apie tai vaiko tėvams, kadangi jie yra atsakingi už savo vaiko priežiūrą.
b) Informuoti medikus, nes apsvaigusiam mokiniui gali būti reikalinga skubi medicinos pagalba.
c) Informuoti policijos pareigūną (nepilnamečių reikalų inspektorių), kuris imsis atitinkamų veiksmų, nes narkotinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo yra administracinės teisės pažeidimas.


PATARIMAI MOKYTOJAMS, KAIP ELGTIS RADUS NARKOTIKŲ
Kiekvienas mokytojas privalo žinoti, kad už narkotikų laikymą yra numatyta administracinė ar baudžiamoji atsakomybė, todėl apie tokius atvejus būtina informuoti policiją. Geriausia kreiptis į nepilnamečių reikalų inspektorių, kuris kuruoja Jūsų mokyklą, jam nesant - į teritorinio policijos komisariato budėtojų padalinį arba tiesiog telefonu 02. Atvyks policijos pareigūnai, kurie žinos, kaip tinkamai įforminti narkotikų radimo pas moksleivį faktą.