Gydymo programos
Detoksikacija Ambulatorinis gydymas Trumpalaikis stacionarus Ilgalaikis stacionarus Kodėl vėl vartojama
Alkoholikų, narkomanų ar toksikomanų gydymo bei reabilitacijos principai yra iš esmės panašūs, nes visos šios ligos priskiriamos prie priklausomybes ligų. Žinoma, vienos gydymo ir reabilitacijos programos gali būti labiau specializuotos ir skirtos atskiroms priklausomybės ligų ir ligonių grupėms, pavyzdžiui, nepilnamečiams narkomanams, vartojantiems intraveninius narkotikus, tačiau tai labiau priklauso nuo konkrečios gydymo ar reabilitacijos įstaigos programos, nuostatų ir tikslų. Taip pat programos gali skirtis savo intensyvumu Ir pobūdžiu. Narkomanams būtinas visavertis gydymas ir reabilitacija, galintys patenkinti medicininius, psichologinius ir socialinius poreikius. Efektyvi gydymo Ir reabilitacijos sistema turi apimti įvairias programas, papildančias viena kitą ir pritaikytas atitinkamų poreikių narkomanų grupėms. Atsižvelgiant į įvairias narkomanų charakteristikas ir poreikius, galima skirti kelis gydymo ir reabilitacijos programos tipus - detoksikaciją, ambulatorinę reabilitaciją, trumpalaikę stacionarią reabilitaciją, ilgalaikę stacionarią reabilitaciją ir pakaitinės terapijos (metadono) programą.